Két szúmó-birkózó

(Versfordítások Seung Sahn: Bone of Space című kötetéből; Four Seasons, San Francisco, 1982.
Farkas Pál fordítása)

1. Aki érti: a forma üresség, az üresség forma,
felületesen már érti, mi a Tér Csontja.

Közönségesen annyit jelent: Kacu!
Vajon ez a tér vagy a csontja?

Mélységes jelentése: a Tér Csontját elérve
minden eredendően teljes.

Fűzfa zöldell, piroslik a virág.

2. Jó és rossz – nagyszerű tanító.
Jó és rossz – nagyerejű démon.

Sem érzés, sem észlelés,
sem szándék, sem tudatosság.

Megtartod? El nem éred!
Elhagyod? El nem éred!
Akarattal akarod elérni?

A Tér Csontján vágtass a gyémánt szemekbe!
De jól vigyázz! Az ajtó előtt
kölyökkutya nyüszít. Jósággal meg ne öld!

3. Hóember-Bódhidharma izzad és fogy egyre.
Mennyet és poklot szétzúz szívének dobbanása.
Lehullik szemöldöke, két szeme, répa-orra.
Kisgyerek kiáltja: Jaj, meghal Bódhidharma!

4. Tízezer hal húz csíkot odalenn.
Egy hullámból lesz tízezer hullám.
Vaksötét, jeges víz, a halak ma nem harapnak.
Holdfénnyel megrakodva tér meg az üres bárka.

5. Két szúmó-birkózó sár-bika
a tengerbe vonszolta egymást.
Ki nyert? Ki vesztett?
Nincs hír felőle.
Sirályok csapnak az égre.
Kék a tenger.

6. Összecsapom a kezem, amikor
a déli hegyek csúcsa fölött megpillantom
a kutyává, tigrissé, emberré, Buddhává
változó, majd szertefoszló felhő-tornyokat,
melyek aztán, bánatomra, eltűnnek
a hegyek karéja fölött száguldó szélben,
kéken hagyva az eget, zölden a fákat.

7. Gazda és vendége egymásnak meséli éjszakai álmát.
Ki mondja meg nekik, hogy most is álmodnak éppen?

Alapjában véve nincs más, csak mély nyugalom.
Miért fújja le mégis a szél a virágszirmokat?

A kutya csont után hajkurászik.
Az ijedt kacsa rémülten gágogva menekül.

8. Meztelen ember fut végig az utcán.
Egy száj szól: Bolond!
A másik: Bolond!
Te vagy a bolond, nem én!

A fa átfúrja a Napot.
A kőgyerek zabálja a Holdat.
Ki gyógyítja meg a Napot, a Holdat?
Madárfiókák csipognak anyjuk csőrét kutatva.

9. Az egyik kard életet ad.
A másik életet vesz el.

Mikor lecsap a villám, itt-ott földereng.
A kutya elszalad a csonttal
Az oroszlán ugrik s odacsap.

10. A macska csak az egérlyukat lesi.
A síró gyerek csak az anyját hívja.

Eredendően semmi sincs.
Akkor miért rázza a szél a fákat?
A nap lenyugszik a nyugati hegy mögött.

ZEN KÖLTÉSZET