Dzsósú elmosatja a tálat

A fenti kóan egyike a legismertebbeknek. Dzsósú zen mestert gyors észjárása és a helyzetre való azonnali reagálása…

Nanszen egy virágra mutat

Riku Taifu így szólt Nanszenhez:

– Dzsó Hossi mondta egyszer: „Az égnek, a földnek és nekem magamnak ugyanaz az eredete. Az összes dolog és én magam ugyanabból a lényegből van.” Szinte teljesen hihetetlen!

Válaszul Nanszen odaintette magához Riku Taifut, és a kertben egy virágra mutatva azt mondta:

– A mai kor embere úgy nézi ezt a virágot, mintha álomban látná.

Szecsó verse:

Hallás, látás, tapintás és tudás,
Sem egyik, sem másik.
A hegyeket, a folyókat
Nem tükörben kell látni.
A fagyos ég, a lenyugvó hold – éjfélkor.
Ki tükrözi a tó nyugodt felszínén
Az árnyékokat a hidegben?

Jegyzet: Nanszen (748–834) kimagasló zen mester volt. Baszo zen mesternek volt a tanítványa. Szavai és tettei, melyek tele voltak eredetiséggel, nemcsak tanítványaira voltak mély hatással, de az egész zen szellemiségre is. Az ő tanítványa volt Dzsósú, aki maga is ezt a szellemiséget vitte tovább.

Riku Taifu (764–834) magasrangú kormányzati hivatalnok volt, és Nan­szen­nek a társa, akivel együtt tanul­ták a zent. A hagyomány szerint magasszintű szellemi megértést ért el.

Dzsó Hossi (382–414) egyike volt Kumaradzsíva négy legkiválóbb tanítványának, Indiából Kínába utazott 401-ben. Egy sor buddhista szöveget, szútrát és szentírást fordított le kínaira, és egyébként is jelentős befolyást gyakorolt a kínai buddhizmus fejlő­désére. A hossi megtisztelő cím magyarul Dharma-tanítót jelent, kolostorok vezetőjét, templomok vezető­pap­jait, zen mestereket szólítottak így.


Kifejtés

Csodálatos párbeszéd két előrehaladott tanítvány között a jóval több, mint ezer évvel ezelőtti történetben. Mégis olyan mintha ma történne. A mai kor em­bere úgy nézi ezt a virágot, mintha álomban látná.

A mai kor embere nem azt látja, amit látni kellene, állandóan a virágról beszél, mint ha csak az létezne a látáskor. Mintha a virág tény volna, mintha a virág maga lenne az igazság.

Tapasztalhatjuk, hogy aki álmodik, az nem tud ma­gáról az álmodóról, csak azt veszi észre, csak azt látja, amit álmodik. Ezért mondja Nanszen, hogy álomszerűen látjuk a valóságot. Nem vesszük figyelembe magát a látót. Magunkat.

A látás, hallás, tapintás és a tudás nem közvetítő folyamatok, amik a valóságot számunka emészthető formába öntik, hanem teremtő eszközök, amik valósággá teremtik a számunkra érzékelhető és érthető formákat. Azokat, amik belül vannak, külsővé teszik. Így válnak saját teremtőjükkel egylényegűvé a dolgok és a világ. Így válunk mi is egylényegűvé a dolgokkal és a világgal.

Szinte hihetetlen, hogy ezek a gondolatok nem újak, hogy már 1600 évvel ezelőtt is voltak, akik így gondolkoztak. Szinte hihetetlen az is, hogy a mai kor embere még mindig nem így gondolkodik!

TÖBB KÓAN ÉS KIFEJTÉS